ANUNT organizare concurs pentru ocuparea a unui post asistent medical generalist pentru laboratorul de analize medicale – perioada determinata

            Spitalul Orasenesc Brezoi organizeaza in conformitate cu prevederile HG 286/2011- actualizata si a Legii 153/2017, concurs pentru ocuparea  unui post asistent medical generalist pentru laboratorul de analize medicale, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al  titularul de post (suspendare pentru concediu de crestere a copilului)

Vezi anuntul integral, tematica si bibliografia de concurs aici.