ANUNT organizare concurs pentru ocuparea functiei de director medical – perioada determinata 4 ani

Spitalul Orasenesc Brezoi cu sediul în loc. Brezoi, str. Fabricii, nr. 2, judetul Valcea, organizează În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical vacant, pe perioada determinata de 4 ani;

Descarca anuntul integral
Descarca bibliografia si tematica de concurs