ANUNT organizare concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate Compartimentul Managementul Calităţii – durata nedeterminata

In conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si a H.G.286 din 23 martie 2011cu modificările si completările ulterioare Spitalul Orasenesc Brezoi, organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

  1. Referent de specialitate -1 post durata nedeterminata Compartimentul Managementul Calităţii

Descarca anuntul integral
Descarca bibliografia si tematica de concurs

UPDATE 15.09.2022 – Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

UPDATE 27.09.2022 – Rezultatul final al concursului