ANUNT organizare concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera

Spitalul Orasenesc Brezoi organizeaza, in conformitate cu prevederile HG 1336/2012 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera.

Vezi aici anuntul integral

Fisa post infirmiera