ANUNT organizare concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare

Spitalul Orasenesc Brezoi organizeaza, in conformitate cu prevederile HG 1336/2012 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare.

Vezi aici anuntul integral