ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual

            Spitalul Orasenesc Brezoi, organizeaza in conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) , art. 69 alin. (1), (2) și (4) și art. 71 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual, in data de 28.11.2023, la sediul din str. Fabricii, nr. 2, Brezoi, Valcea.  

 Examenul consta in sustinerea unei probe scrise.

  • Inginer I – ora 9.00
  • Muncitor calificat III Fochist – ora 11.00
  • Muncitor calificat II Bucatar – ora 13.00
  • Muncitor calificat III Telefonist – ora 15.00

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art 72 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:

  • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut;
  • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi din str. Fabricii nr 2, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în perioada 14 noiembrie – 27 noiembrie 2023 şi va cuprinde:

  • cererea de înscriere;
  • adeverinţe eliberate de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.