Concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical la Spitalul Orasenesc Brezoi

Spitalul Orasenesc Brezoi cu sediul în loc. Brezoi, str. Fabricii, nr. 2, judetul Valcea, organizează În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017 concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:
– 1 post de director medical vacant, pe perioada determinata de 4 ani;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Vezi anuntul integral aici.
Bibliografie concurs director medical.
Teme cadru.