Drepturile și obligațiile pacienților

Drepturile pacientului

 • Dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.
 • Dreptul de a fi respectat ca persoană umană.
 • Dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional ale furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre
  diagnostic și prognostic.
 • Dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care datele prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • Dreptul de a cerc şi de a obţine o altă opinie medicală în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • Dreptul de a solicita şi de a primi, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi al îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Dreptul de a refuza sau de a opri o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa. Consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Dreptul de a primi, la cerere, servicii religioase.
 • Dreptul de a fi vizitaţi, cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie, în funcţie de specificul său.
 • Dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.
 • Dreptul de a nu fi supus de către personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nici unei forme de presiune pentru a-1 determina pe pacient să îl rccompenseze.altfel decât prevăd reglementările de plată legale.
 • Poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 • Toate informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.

Obligațiile pacientului 

 • Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medical sau nemedical din unitatea sanitară.
 • Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului.
 • Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative, care atestă calitatea de asigurat.
 • Pacienţii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital.
 • Este interzisă circulaţia pacienţilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii.
 • Pacienţii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută.
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului.
 • Pacienţii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului precum şi al secţiei.
 • Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi.
 • Pacienţii sunt datori să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, sala de mese, coridoare.
 • Să folosească telefoanele mobile doar în mod silenţios.
 • Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului.
 • Este interzisă introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală.
 • Să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile.
 • Să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică.
 • Să ofere informaţiile solicitate şi să aplice măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii personale şi a populaţiei.

 

Legislația pacientului