Informații internare

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
 1. spitalizare continuă;
 2. spitalizare de zi.
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
 1. urgente medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 2. diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 3. tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.
Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Documente care trebuie prezentate pentru a dovedi calitatea dumneavoastră de asigurat sunt:

 • Card national de sanatate
 • Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
 • Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • Adeverinta CNAS pentru coasigurati;
 • Cupon pensie (pentru pensionari);
 • Adeverinta elev/student – curs zi;
 • Buletin identitate;
 • Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;
IMPORTANT!
 • Înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.
 • Prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.
 • Chiar dacă sunteți neasigurat aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit și beneficiați de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calității de asigurat;
Informații externare:

Externarea pacienților se face de luni pana vineri, cu exceptia cazurilor de forta majora (deces, transfer interspitalicesc).

Ora externării va fi comunicată cu cel puțin o zi înainte de medicul curant, lucru ce vă va permite să vă anunțați familia sau altă rudă apropiată de externarea dumneavoastră.

La externare, pacientului asigurat i se eliberează următoarele documente:

 • bilet de ieșire din spital, 
 • scrisoare medicală, care trebuie să fie transmisă medicului de familie;
 • prescripție medicală: rețetă electronică gratuită sau compensată eliberată de medicul din spital la externarea bolnavului;
 • chitanța, pentru cazurile de co-plată;
 • fișa decontului de cheltuieli, 
 • certificatul de concediu medical (în cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).