Anunt CONCURS – 1 post medic medicina interna

      „SPITALUL ORASENESC BREZOI  scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatorul post:

Pe perioada nedeterminata:

  1. un post de medic specialist MEDICINA INTERNA

Concursul va avea loc in data de 22.03.2022 ora 9:00  si va consta din urmatoarele probe:

  • proba scrisa
  • proba clinica/ practica
  • analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice.

            Concursul se desfasoara pe baza tematicii examenului de obtinere a titului de medic specialist.

                Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS, tel  0250 778 230 

UPDATE 23.03.2022 – Rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de medic specialist medicina intarna.