Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist

Spitalul Orășenesc Brezoi organizeză in data de 18.03.2020 ora 10:00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist in cadrul cabinetului de ortopedie-traumatologie din ambulatoriul integrat.

Documente atașate:

Anunț concurs
Tematica și bibliografia de concurs
Borderou selecție dosare

Anunț suspendare concurs!